19 ตุลาคม 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20000
20100
ทองคำแท่ง 99.99
20800
20900
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
19647.36
20600
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1296
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทองวันนี้