Stylist Sales

Job Description

-จัดเรียงสินค้า ดูแลความเรียบร้อยเคาน์เตอร์
-ต้อนรับลูกค้า ขายสินค้า เปิดการขาย ปิดการขาย
-ให้บริการลูกค้า แนะนำโปรโมชั่นสินค้า
-ส่งรายงานยอดขายให้กับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบัญชี
-ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารงานขาย
-ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัทฯกำหนด

Salary

15,000 – 20,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร

Qualification

1. เพศชาย-หญิง อายุ18-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี สาขา การตลาด การขาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการพูดโน้มน้าวใจลูกค้า /ทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
6. มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ
8. สามารถทำงานตามเวลาห้างฯได้

เจ้าหน้าที่บัญชี/ การเงิน

Job Description

-สามารถลงบันทึกบัญชี โปรแกรม Express พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถลงบัญชีสต๊อกได้
-งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด
-ประสานงานในองค์กร

Salary

N/A

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร

Qualification

1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 – 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,ยิ้มแย้ม
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทัศนคติเชิงบวก
6. มีความคล่องตัว,คล่องแคล่วว่องไว
7. รักในงานที่เกี่ยวกับตัวเลขและเอกาสาร

Designer

Job Description

-ออกแบบเครื่องประดับ
-สามารถใช้โปรแกรม Jewelry CAD, RHINO ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Salary

15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร

Qualification

1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบโลหะเครื่องประดับอัญมณี ช่างทอง
3. มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องประดับ 3-5 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับทองคำ 99.99% เป็นอย่างดี
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน ตรงต่อเวลา
6. มีความสามารถในหารใช้งาน Photo Shop และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
7. สามารถปฎิบัติตามกฏระเบียบบริษัทฯได้ดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน