บ้านช่างทอง กรุ๊ป

  บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด

  855 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
  โทร: (662) 623-7991 แฟกซ์: (662) 623-9855
  E-mail: bct.sale@bctgroup.net
  Website: www.houseofgoldsmith.com

  บ้านช่างทอง (เยาวราช)

  บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด

  310 ถนนเยาวราช แขวงจักวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
  โทร: (662) 622-5303 แฟกซ์: (662) 622-7260
  E-mail: bct.yr@bctgroup.net
  Website: www.siamgoldgallery.com

  Goldlery

  บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด (สำนักงานวังบูรพา)

  857, 817 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
  โทร: (662) 623-7951 แฟกซ์: (662) 623-9855
  E-mail: goldleryclub@bctgroup.net
  Website: www.goldlery.co.th

  Ausiris

  บริษัท ออสสิริส จำกัด

  323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น G ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร: (662) 613-0888 แฟกซ์: (662) 613-4717
  E-mail: contact@ausiris.co.th
  Website: www.ausiris.co.th