พาชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรี จากบ้านช่างทอง

พาชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรี จากบ้านช่างทอง   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดแสดงเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรีจากสินค้า”บ้านช่างทอง” เพื่อชื่นชมความงามและเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ. ทั้งนี้ช่างทองสกุลเพชรบุรี หรือช่างทองเมืองเพชรเป็นสกุลช่างที่มีบทบาทสูงมากในการทำทองให้แก่ราชสำนักในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสืบทอดรูปแบบโบราณมาจากศิลปะเครื่องทองสมัยอยุธยาและยังเป็นช่างกลุ่มเดียวที่ยังคงรักษาและสืบทอดรูปแบบโบราณเอาไว้ ช่างทองสกุลเพชรบุรีเป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณที่มีรูปทรงและลวดลายดัดแปลงมาจากธรรมชาติ และสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น ลูกสน เต่าร้าง ดอกพิกุล ดอกมะลิ เป็นต้น   ...