ราคาทองขึ้น – ลง เราดูได้จากอะไรบ้าง

ราคาทองขึ้น – ลง เราดูได้จากอะไรบ้าง   เนื่องจากสินค้าประเภททองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า ฉะนั้น “ทองคำ” คือ สินทรัพย์ปลอดภัย และเป็นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างที่หลีเลี่ยงไม่ได้ โดยทองคำที่ซื้อขายในประเทศไทย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการดูราคาทองคำต้องดูจากราคาตลาดโลกเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งตลาดทองคำในต่างประเทศจะมีหน่วยวัดน้ำหนักที่แตกต่างกัน ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หน่วยน้ำหนักจะเป็น “ทรอยออนซ์” ในประเทศที่ใช้ภาษาจีนอย่าง ...