ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!

ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!

ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย! ประกาศโดยกรมการค้าภายใน เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านทองที่เป็นธรรม (มีผลบังคับใช้ 20 เมษายน 2552) ได้ให้นิยามของค่ากำเหน็จไว้ว่า

“ค่ากำเหน็จ” หมายความว่า ค่าผลิตทองคำรูปพรรณให้เป็นแบบลวดลายต่างๆ รวมทั้ง ค่าการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานรูปพรรณนั้นๆ

เมื่อตีความจากค่าการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง ก็สามารถรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้าน ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าพนักงาน ค่าประกันภัย ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการบริหารจัดการร้าน

ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!
ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!

เมื่อทราบถึง “ค่ากำเหน็จ” แล้ว เราคงเข้าใจมากขึ้นเมื่อไปซื้อทองรูปพรรณจากร้านทอง โดยราคาทองรูปพรรณ จะประกอบด้วย ราคาทองคำแท่งขายออก บวกด้วย ค่ากำเหน็จ

สำหรับกรณีที่เราไปเปลี่ยนทอง (นำทองเก่าไปเปลี่ยนเส้นใหม่) ก็เปรียบเสมือนการนำทองเก่าไปขายคืนร้าน และซื้อเส้นใหม่ออกมา เพียงแต่ทางร้านอาจมีส่วนลดให้มากกว่ากรณีมาซื้อเส้นใหม่ตามปกติ ถือเป็นการให้บริการลูกค้า โดยผู้ซื้อสามารถเลือกทองที่น้ำหนักมากกว่าเดิม หรือ น้อยกว่าเดิมก็ได้ แล้วคำนวณส่วนต่างที่ต้องชำระเพิ่ม หรือจ่ายคืนกรณีที่เลือกทองน้ำหนักน้อยกว่าเดิม

ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!
ค่ากำเหน็จคืออะไรทำไมต้องจ่าย!

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำ และการเปลี่ยนทอง

ในประกาศของกรมการค้าภายในฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น มีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองต้องแสดงราคารับซื้อคืนทองและรับซื้อคืนไม่ต่ำกว่ากำหนด คำนวณจากสูตรต่อไปนี้

1. ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือ ราคาขายทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท หักด้วยจำนวนเงิน 100 บาท
2. ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือ ราคารับซื้อคืนทองคำแท่งหนัก 1 บาท หักด้วยค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อคืนทองคำแท่ง 1 บาท ณ วันที่ทำการซื้อขายตามราคาที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ทั้งนี้ เฉพาะทองรูปพรรณที่ซื้อไปจากร้านค้าทองที่รับซื้อคืน

ในส่วนการคิดค่ากำเหน็จทองคำแต่ละเส้นก่อนขาย ผู้ขายต้องแสดงค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณให้ชัดเจนไว้ที่ถาดแสดงสินค้า หรือที่ตัวสินค้าที่จำหน่าย โดยคิดค่ากำเหน็จไม่เกินที่แสดงไว้

1. ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือ ราคาขายทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท หักด้วยจำนวนเงิน 100 บาท
2. ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือ ราคารับซื้อคืนทองคำแท่งหนัก 1 บาท หักด้วยค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อคืนทองคำแท่ง 1 บาท ณ วันที่ทำการซื้อขายตามราคาที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ทั้งนี้ เฉพาะทองรูปพรรณที่ซื้อไปจากร้านค้าทองที่รับซื้อคืน

ในส่วนการคิดค่ากำเหน็จทองคำแต่ละเส้นก่อนขาย ผู้ขายต้องแสดงค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณให้ชัดเจนไว้ที่ถาดแสดงสินค้า หรือที่ตัวสินค้าที่จำหน่าย โดยคิดค่ากำเหน็จไม่เกินที่แสดงไว้

  • ทอง 1 สลึง หนักประมาณ 3.79-3.81 กรัม 
  • ทอง 2 สลึง หนักประมาณ 7.58-7.62 กรัม 
  • ทอง 1 บาท หนักประมาณ 15.16-15.24 กรัม 
  • ทอง 2 บาท หนักประมาณ 30.32-30.4 กรัม

ขอบคุณที่มาจาก ที่นี่

 

 

Shopping Online

 

 

ABOUT COMPANY

Baan Chang Thong Group has the completed supply chain in gold industry. We have developed 24K Gold ornament market for leading high quality distribution and famed retailers.

We inherited professional technical skill and Thai culture heritage keeping intent from Phetburi goldsmith’s family.

CORPORATE OFFICE

บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด
855 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร 02-623-7991

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด
310 ถนนเยาวราช แขวงจักวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 02-622-5303
Line@: @Siamgoldgallery

BUSINESS HOURS

For further assistance, please contact us on business hours.

Mon-Sat: 10am to 5pm
Closed on Sunday