เรียนรู้ เทคนิคธุรกิจร้านทอง

ออสสิริส บ้านช่างทอง พร้อม บริษัทในเครือได้จัดงานสัมมนาสำหรับร้านทองโดยเฉพาะ เจาะลึกการบันทึกบัญชีในการทำธุรกิจ ไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจร้านทอง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560

 

 

Contact Us