เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ “เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี“

บ้านช่างทอง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ “เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ  200  บาท
  • ประชาชน  80  บาท
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา  20  บาท
  • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี, พระภิกษุ, ผู้พิการ และมัคคุเทศก์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  เข้าชมฟรี

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดตามประกาศของสถาบัน

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

Shopping Online