เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ “เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี“

บ้านช่างทอง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ “เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี“วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ  200  บาท ประชาชน  80  บาท นักเรียน นิสิต ...