ราคาทองขึ้น – ลง เราดูได้จากอะไรบ้าง

ราคาทองขึ้น – ลง เราดูได้จากอะไรบ้าง   เนื่องจากสินค้าประเภททองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า ฉะนั้น “ทองคำ” คือ สินทรัพย์ปลอดภัย และเป็นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างที่หลีเลี่ยงไม่ได้ โดยทองคำที่ซื้อขายในประเทศไทย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการดูราคาทองคำต้องดูจากราคาตลาดโลกเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งตลาดทองคำในต่างประเทศจะมีหน่วยวัดน้ำหนักที่แตกต่างกัน ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หน่วยน้ำหนักจะเป็น “ทรอยออนซ์” ในประเทศที่ใช้ภาษาจีนอย่าง ...

พาชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรี จากบ้านช่างทอง

พาชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรี จากบ้านช่างทอง   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดแสดงเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรีจากสินค้า”บ้านช่างทอง” เพื่อชื่นชมความงามและเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ. ทั้งนี้ช่างทองสกุลเพชรบุรี หรือช่างทองเมืองเพชรเป็นสกุลช่างที่มีบทบาทสูงมากในการทำทองให้แก่ราชสำนักในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสืบทอดรูปแบบโบราณมาจากศิลปะเครื่องทองสมัยอยุธยาและยังเป็นช่างกลุ่มเดียวที่ยังคงรักษาและสืบทอดรูปแบบโบราณเอาไว้ ช่างทองสกุลเพชรบุรีเป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณที่มีรูปทรงและลวดลายดัดแปลงมาจากธรรมชาติ และสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น ลูกสน เต่าร้าง ดอกพิกุล ดอกมะลิ เป็นต้น   ...